Mats geboren

donderdag 1 februari 2024
Op 31 januari is Mats geboren, zoon van Tom Ebisch en Maartje Ebisch en broertje van Cas en Suus. Namens alle collega’s van Sijbers bouw- en timmerbedrijf en INNIC ontwerpen van ruimte ook op deze manier van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!!💙💚
 
#Bedenkersenmakers #sijbersbouwbedrijf #innic #innicontwerpenvanruimte #bouwbedrijf #aannemer #verbouwen #ontwerpen #inspiratie
Terug naar overzicht
Mats geboren